Jaarrekening en rapportages

 

Jaarrekening en rapportages
 
 
Wij verzorgen onder andere de volgende rapportages:
 
Jaarrekening
Deponeringsrapport tbv KvK
Tussentijdse cijfers
Maand- en kwartaalrapportage
Diverse analyses tbv personeel, voorraad en inkoop
 
Het bespreken van deze rapportages doen wij graag met u. Wij vinden het belangrijk
dat u weet wat er in uw jaarrekening staat en hoe u hier op kunt sturen.
 
 
Accountantsverklaring
In veel gevallen heeft u geen handtekening nodig van een accountant. Alleen zeer grote
bedrijven hebben deze wettelijke verplichting. Mocht u een accountants verklaring nodig
hebben, bijvoorbeeld als u van een eenmanszaak naar een BV wilt, dan werken wij samen
met gerenommeerde accountants in de regio. Wij stellen uw jaarrekening op en de door ons
geselecteerde accountant controleert de jaarrekening en stelt een accountantsverklaring op.